Jäsenasiat

Jäsenasiat

Liity jäseneksi täyttämällä e-lomake

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 22.8.2019. Viimeisin muutos 15.1.2023 – Päivitetty yhteyshenkilö

1. Rekisterinpitäjä

Kumpulan Speksi ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puheenjohtaja Lotta Sainio

[email protected]

3. Rekisterin nimi

Kumpulan speksin jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja laillinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä ylläpitää yhdistyksen jäsenten yhteys- ja jäsenyystietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Täydellinen nimi
  • Kotipaikka
  • Opiskelijanumero (HYYn jäsenille)
  • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenhakemuksissa kerätyt yhteystiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Soveltuvin osin tietoja voidaan luovuttaa Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan käyttöön opiskelijakunnan jäsenyyden tarkastamista varten. Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot on tallennettu Helsingin yliopiston palvelimille jotka sijaitsevat Suomessa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen pääasiallinen säilöntäpaikka on Helsingin yliopiston palvelimella. Palvelin on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Pääsy tietoihin on jäsenasioista vastaavilla henkilöillä.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus vaatia rekisteriin hänestä talletettujen tietojen korjausta. Tietojen korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä toteuttaa esittäjän pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot

Tietoja säilytetään kunnes rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä päättyy.